Rastaborg Country House

Svenska English

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/rastaborg.se/public_html/index.php:5) in /var/www/rastaborg.se/public_html/index.php on line 101

Historia
Rastaborg Skärgårdhotell, uppfördes mellan 1909 och 1910 av krögarfamiljen Andersson. Under tre generationer var Rastaborg hotell i släktens ägo.

Familjen utvecklade "pensionatet" till att bli ett vattenhål för Stockholms socitet. Hit kom Gustav V för att spela tennis, familjen Wallenberg för att njuta av svenska kräftor, och medlemmarna i ABBA för filminspelning, men framförallt för att njuta av den vackra naturen med havsbad som finns i hotellets närhet.

Rastaborg Skärgårdshotell, är fortfarande ett vattenhål för Stockholmare, men även för utländska gäster, som vill uppleva vår genuina och unika skärgårdsmiljö.

Sedan 1987 har Rastaborg ägts och drivits av oss Tina och Bo Pettersson. Vi har båda en gedigen utbildning inom mat och service. Vi har i 30 år upplevt en fantastisk och spännande resa här på vårt hemtrevliga och välbesökta Rastaborg, nu har dock tiden kommit för oss att ta det lite lugnare och därmed avslutas denna resa för den här gången, men man vet ju aldrig vad som händer i framtiden!

Vårt välbesökta hotell har många återkommande kunder, däribland Vingresor som i år 2013, besöker oss för 25:e året i rad! (tradition)
 

Om Ljusterö...

Bebyggelsen på Ljusterö dateras sig tillbaka mer än 2000 år i tiden, liksom några av öns åtta gravfält. Ljusteröborna hade tidigt sin största del av försörjningen genom fiske, jakt, jordbruk och boskapsskötsel. Storstadsborna upptäckte Ljusterö redan i slutet på 1800-talet.

Första gången Ljusterö omnämns i skriftliga källor är i den danske kungens Waldemar Seiers jordebok från 1200-talets mitt. Den är skriven på latin med undantag för ortnamnen som återges på gammalsvenska. "Liuter" antas stå för Ljusterö.

I en skrivelse av kung Birger 1301 nämns "sydra Lystra" och 1322 återfinns namnen "Lijuströ", år 1400 "Lyostra". Namnet har härletts till fiskeredskapet ljuster som har med ljus att göra; man ljustrade om natten med bloss.

Samtliga av Ljusterös förhistoriska boplatser, "bebyggelse- enheter", som den vetenskapliga termen lyder, finns nämnda i historiska dokument. I den äldsta bevarade fogderäkningen för Värmdö skeppslag från 1535 är bland andra följande sex gårdar på Ljusterö omtalade: Bolby, Väsby, Ösby, Gärdsvik, Inneby och Mörtsunda. Gärdsvik och Inneby finns belagda ännu tidigare.

Ljusterö har först i vårt århundrade blivit en sammanhängande Ö. Norra och södra Ljusterö är påtagligt olika i geologiskt resp. växtlighetshänseende.

Norra Ljusterö har till stor del moränmark bevuxen av barrskog. Lövträd finns dock rikligt på områden med lerigare jordmån. Terrängen är på sina håll kuperad och full av bergknallar.

Södra Ljusterö är bergigt och har ett tunt jordlager med barrskog utom på de lägre partierna som lämpat sig för odling.

Ljusterö är tämligen höglänt med många höjder över 30 möh. Öns högsta punkt är 52 möh. Ön har tolv insjöar.


Källor:
www.archipelago.nu
www.susning.nu